Posts

Showing posts from July 25, 2020

Kateržina Rudčenkova, Glava u tami je kraj sveta

Image
Optimizam Kada sam se vratio nakon dve godine, moja soba bila je mala, stala je u jedan pogled i kao da me vi še nije čekala. Obnaženo kamenje virilo je iz akvarijuma. Seo sam na krevet, ošišana glava srušila se na moje dlanove. Volja i podsvest U snu vrištiš od užasa jer nepoznata ženska prilika pomera tvoj krevet i cima tvojim telom. Šta je tu strašno, govoriš sebi sutradan, nije to bila nikakva utvara niti nakaza. Kao da ne shvataš da je tuđa vlast nad tvojim telom početak prozračnog ludila. Razlaganje vremena Odjednom je postalo nemoguće održati svest na okupu. Postelja na kojoj su spavali, pod belim prekrivačem skrivala je dokaze orgazama. Noću su plesali, danju spavali. Zatim otišli. Svedočanstva više nije bilo. Prirodni marševi Od kada ne izlazim napolje, put od sobe do kupatila postao je primamljiva pustolovina. Dođi, sumr