Posts

Showing posts from August 14, 2019

Jan Patočka, Čovek pre sebe

Image
Čovek ne bi nikada realizovao ono što je izvorno utopijsko da o njemu ne sanja. Ono što čoveka gura napred nisu samo preke potrebe, već i njegovi suštinski snovi, nastanjeni u njegovim najosnovnijim mogućnostima.  Potrebi i snu zajedničko je to što se tiču nečega što nemam i što mi nedostaje. Čovek nikada ne bi leteo da u srži svoga biće nije već svuda bio, da nije bivajuće koje se, budući da je univerzalno, da ima odnos sa univerzumom, svemu neprestano približava.        Realizaciji ovog približavanja mogu nedostajati sredstva; u trenutku kada su sredstva tu, doći će i do približavanja.  To još ne znači da je svaki  ljudski   san ostvariv. Ali  sva   ljudska ostvarenja su ostvarenja snova. Snovi su prvi korak, prvo jasno predstavljanje prvobitno prazne težnje, puke mogućnosti koja dolazi u obliku čiste čežnje.  Čovek ne bi nikada ništa realizovao kada ne bi živeo  pre  sebe, kada u sadašnjosti ne bi već bio u budućnosti, u mogućnostima koje su za sada samo mogućnost