Posts

Showing posts from August 22, 2019

Elsa Aids, Tri sloja crne odeće

Image
*** Maštanje danima znači blokadu u leđima. Pa ipak se ne plašim prošlosti. Naprotiv, približavam joj se. Radim to ćutke i ništa u meni ne ostaje. Ali kada konačno dospem unutra, ne umem da stanem i nehotice izlazim na usta. Izmišljena ljubav je skoro kao prava a ja sam suviše nevin za dalja skrivanja. Previše pun veličine, imena i crnila za još jedan pokret u mraku. *** Kada je došla, imala je na sebi tri sloja crne odeće. Ja isto. Tolika je naša bliskost. Umorni smo, ali u duhu rastemo. Idem kod nje. Sve stvari su u kutijama, ostali su samo kreveti, iz kuhinje čujemo zvuk frižidera. Neobično je kako se sve dešava iz daljine. Sledećeg dana spavam pod belim prekrivačem i delujem sebi kao zimski predeo. Sav otpad je ostao ispod snega i polako se razlaže. *** Ovo mesto moram da napustim, ali ne mogu poneti ništa sa sobom. Nasilje pripada čistoći, pa još malo pospremam i gledam ratni film.