Kateržina Rudčenkova, Glava u tami je kraj sveta

Optimizam

Kada sam se vratio nakon dve godine,
moja soba bila je mala,
stala je u jedan pogled
i kao da me više nije čekala.

Obnaženo kamenje virilo je iz akvarijuma.

Seo sam na krevet,
ošišana glava srušila se na moje dlanove.Volja i podsvest


U snu vrištiš od užasa
jer nepoznata ženska prilika
pomera tvoj krevet i cima tvojim telom.

Šta je tu strašno, govoriš sebi sutradan,
nije to bila nikakva utvara niti nakaza.

Kao da ne shvataš da je tuđa vlast
nad tvojim telom
početak prozračnog ludila.Razlaganje vremena

Odjednom je postalo nemoguće
održati svest na okupu.
Postelja na kojoj su spavali,
pod belim prekrivačem
skrivala je dokaze orgazama.
Noću su plesali, danju spavali.
Zatim otišli.
Svedočanstva više nije bilo.Prirodni marševi

Od kada ne izlazim napolje,
put od sobe do kupatila postao je
primamljiva pustolovina.Dođi, sumrače

Večernji zamirući protok ljudi
svetlo koje slabi i povlači se s ulica
Neću da ostarim kao žena za stolom pored nas
čije bore su duboke kao mustra džempera
njenog partnera
neću da ostarim kao žena za drugim stolom
čija kosa više liči na periku
nego što bi perika ikad bila sposobna da liči na kosu
neću da se moje lice izgubi u izlogu s naočarima
uopšte neću svoju telesnost koja me steže
kao neudobna kajita
svetlucajućih ljudi i ruina, ja među njima
koja izlažem telo suncu
a život slučajnim tumačenjimaPokret, tvrdoća

U poslednje vreme nisi svedok
mahnitih promena,
već tek neznatnih pomeranja.

Idemo.

Unutar oblog kamena
koji smo našli na putu kroz šumu
možda leži dragulj.

Nećemo ga zbog toga razbijatiMoguće je zaboraviti u mekoj fotelji

Ugasiti svetlo. Glava koja se tako nađe u tami
više se neće setiti ni svetla ni glasova.
Glava u tami je kraj sveta.
U zagrljaju u kome smo jednom, u njemu ostajemo.Nebo i dah

Odjednom nema dvojbe. To nisi ti.
Otvaraš vrata koja nikad nisi otvarao,
stupaš u odaju koja se predstavlja
kao da će biti tvoje doživotno utočište.

Prepoznavao bi lica
kada bi samo bila poznata.
U odabrane mesece
staje ceo život.

Ni staklena ploča na kojoj leže tvoje stvari,
ni šuma ne liči na šumu,
opkoljen pletivom.
Samo nebo i dah, dah i nebo,
iste paučine.

Sve dok te prepoznaju i pozdravljaju, govoriš sebi,
dobro je.
Ali onda se i oni raspadaju,
u njihovim očima zaputuju pruge,
odakle idu, pitaš, ali to nisi ti.
Iz kakve doline u koje reke.Novo telo, baršun, novi svet

Ono što kažeš o svom strahu
to je strah sutrašnjice
strah istih breza na bregu
čiji niz namah prestaje
Strmina

Bila sam unutar vas, dragi moji,
vi to niste znali

Ptice dotiču horizont
sve su niže i niže

Dom moje teskobe
grobar noću prekriva svetlucavim baršunom
prepoznajem ga pozdravljam
s njim zaigram nežnoŽig tela

Nikome ne smeš otkriti da se raspadaš,
niti to govoriti o drugima.
Današnji dan kraj vode bio je poslednji.
Patnja među trskom, uz kreketanje žaba,
s crnom patkom zaronićeš,
izroniti na drugom kraju jezera,
tamo pod brezama, gde će sve do večeri,
dok ih vetar ne razveje,
stajati rupe od naših tela.
Izbor i prevod Tihana HamovićComments